KCN Tràng Duệ

KCN Tràng Duệ

Nov 04, 2021

KCN Phúc Điền

KCN Phúc Điền

Oct 29, 2021

KCN Nam Sách

KCN Nam Sách

Oct 29, 2021

KCN Lai Vu

KCN Lai Vu

Oct 29, 2021

 KCN Lai Cách

KCN Lai Cách

Oct 29, 2021

KCN Đại An

KCN Đại An

Oct 29, 2021

KCN Việt Hưng

KCN Việt Hưng

Oct 29, 2021

KCN Hải Yên

KCN Hải Yên

Oct 29, 2021

KCN Đông Mai

KCN Đông Mai

Oct 29, 2021

KCN Cái Lân

KCN Cái Lân

Oct 29, 2021

KCN Nomura

KCN Nomura

Oct 29, 2021

KCN Đồ Sơn

KCN Đồ Sơn

Oct 29, 2021

KCN Đình Vũ

KCN Đình Vũ

Oct 29, 2021

KCN Quảng Vinh

KCN Quảng Vinh

Oct 29, 2021

KCN Phú Đa

KCN Phú Đa

Oct 29, 2021

KCN Phú Bài

KCN Phú Bài

Oct 29, 2021

KCN Phong Điền

KCN Phong Điền

Oct 29, 2021

KCN La Sơn

KCN La Sơn

Oct 29, 2021

KCN Phú Tài

KCN Phú Tài

Oct 29, 2021

KCN Nhơn Hội A

KCN Nhơn Hội A

Oct 29, 2021

KCN Nhơn Hòa

KCN Nhơn Hòa

Oct 29, 2021

KCN Long Mỹ

KCN Long Mỹ

Oct 29, 2021

KCN Hòa Hội

KCN Hòa Hội

Oct 29, 2021

KCN Thuận Yên

KCN Thuận Yên

Oct 29, 2021

KCN Tam Thăng 2

KCN Tam Thăng 2

Oct 29, 2021

KCN Tam Thăng 1

KCN Tam Thăng 1

Oct 29, 2021

KCN Tam Hiệp

KCN Tam Hiệp

Oct 29, 2021

KCN Bắc Chu Lai

KCN Bắc Chu Lai

Oct 29, 2021

KCN Liên Chiểu

KCN Liên Chiểu

Oct 29, 2021

KCN Hòa Khánh

KCN Hòa Khánh

Oct 29, 2021

KCN Hòa Cầm

KCN Hòa Cầm

Oct 29, 2021

KCN Đà Nẵng

KCN Đà Nẵng

Oct 29, 2021

KCN Xuyên Á

KCN Xuyên Á

Oct 29, 2021

KCN Vĩnh Lộc 2

KCN Vĩnh Lộc 2

Oct 29, 2021

KCN Thủ Thừa

KCN Thủ Thừa

Oct 29, 2021

KCN Tân Kim

KCN Tân Kim

Oct 29, 2021

KCN Lê Minh Xuân 3

KCN Lê Minh Xuân 3

Oct 29, 2021

KCN Lê Minh Xuân 3

KCN Thịnh Phát

KCN Thịnh Phát

Oct 29, 2021

KCN Tân Đô

KCN Tân Đô

Oct 29, 2021

KCN Hải Sơn

KCN Hải Sơn

Oct 29, 2021

KCN Đức Hòa 3

KCN Đức Hòa 3

Oct 29, 2021

KCN Phú Mỹ 2

KCN Phú Mỹ 2

Oct 29, 2021

KCN Phú Mỹ 1

KCN Phú Mỹ 1

Oct 29, 2021

KCN Đá Bạc

KCN Đá Bạc

Oct 29, 2021

KCN Châu Đức

KCN Châu Đức

Oct 29, 2021

KCN Cái Mép

KCN Cái Mép

Oct 29, 2021

KCN Tam Phước

KCN Tam Phước

Oct 29, 2021

KCN Suối Tre

KCN Suối Tre

Oct 29, 2021

KCN Sông Mây

KCN Sông Mây

Oct 29, 2021

KCN Long Thành

KCN Long Thành

Oct 29, 2021

KCN Xuân Lộc

KCN Xuân Lộc

Oct 29, 2021

KCN Thạnh Phú

KCN Thạnh Phú

Oct 29, 2021

KCN Long Đức

KCN Long Đức

Oct 29, 2021

KCN Hố Nai

KCN Hố Nai

Oct 29, 2021

KCN Định Quán

KCN Định Quán

Oct 29, 2021

KCN Biên Hòa 2

KCN Biên Hòa 2

Oct 29, 2021

KCN Biên Hòa 1

KCN Biên Hòa 1

Oct 28, 2021

KCN Bàu Xéo

KCN Bàu Xéo

Oct 28, 2021

KCN An Phước

KCN An Phước

Oct 28, 2021

KCN Amata

KCN Amata

Oct 28, 2021

KCN Tân Phú

KCN Tân Phú

Oct 28, 2021

KCN Ông Kèo

KCN Ông Kèo

Oct 28, 2021

KCN Long Khánh

KCN Long Khánh

Oct 28, 2021

KCN Giang Điền

KCN Giang Điền

Oct 28, 2021

KCN Gò Dầu

KCN Gò Dầu

Oct 28, 2021

KCN Cát Lái

KCN Cát Lái

Oct 28, 2021

KCN An Hạ

KCN An Hạ

Oct 27, 2021

KCN Đất Cuốc

KCN Đất Cuốc

Oct 27, 2021

KCN Bàu Bàng

KCN Bàu Bàng

Oct 27, 2021

KCN Protrade

KCN Protrade

Oct 27, 2021

KCN Thanh Liêm

KCN Thanh Liêm

Oct 21, 2021

KCN Thái Hà

KCN Thái Hà

Oct 21, 2021

KCN Hòa Mạc

KCN Hòa Mạc

Oct 21, 2021

KCN Châu Sơn

KCN Châu Sơn

Oct 19, 2021

KCN Bình Vàng

KCN Bình Vàng

Oct 13, 2021

KCN Đề Thám

KCN Đề Thám

Oct 09, 2021

KCN Chu Trinh

KCN Chu Trinh

Oct 09, 2021

KCN Hoàng Long

KCN Hoàng Long

Oct 02, 2021

KKT Nghi Sơn

KKT Nghi Sơn

Oct 02, 2021

KCN Ngọc Lặc

KCN Ngọc Lặc

Oct 02, 2021

KCN Lễ Môn

KCN Lễ Môn

Oct 02, 2021

KCN Bỉm Sơn B

KCN Bỉm Sơn B

Oct 02, 2021

KCN Bỉm Sơn A

KCN Bỉm Sơn A

Oct 02, 2021

KCN Bãi Trành

KCN Bãi Trành

Oct 02, 2021

KCN Triệu Phú

KCN Triệu Phú

Sep 18, 2021

KCN Quảng Trị

KCN Quảng Trị

Sep 18, 2021

KCN Quán Ngang

KCN Quán Ngang

Sep 18, 2021

KKT Dung Quất

KKT Dung Quất

Sep 13, 2021

KCN Tịnh Phong

KCN Tịnh Phong

Sep 13, 2021

KCN Quảng Phú

KCN Quảng Phú

Sep 13, 2021

KCN Phổ Phong

KCN Phổ Phong

Sep 13, 2021

KCN Đồng Dinh

KCN Đồng Dinh

Sep 13, 2021

KCN Lý Trạch

KCN Lý Trạch

Sep 08, 2021

KCN Hòn La 2

KCN Hòn La 2

Sep 07, 2021

KCN Cam Liên

KCN Cam Liên

Sep 07, 2021

KCN Bang

KCN Bang

Sep 07, 2021

KKT Nam Phú Yên

KKT Nam Phú Yên

Aug 30, 2021

KCNC Phú Yên

KCNC Phú Yên

Aug 30, 2021

KCN Hòa Tâm

KCN Hòa Tâm

Aug 30, 2021

KCN Hòa Hiệp 2

KCN Hòa Hiệp 2

Aug 30, 2021

KCN Hòa Hiệp 1

KCN Hòa Hiệp 1

Aug 30, 2021

KCN An Phú

KCN An Phú

Aug 30, 2021

KCN Du Long

KCN Du Long

Aug 27, 2021

KCN Thành Hải

KCN Thành Hải

Aug 19, 2021

KCN Phước Nam

KCN Phước Nam

Aug 19, 2021

KCN Cà Ná

KCN Cà Ná

Aug 19, 2021

CCN Tri Hải

CCN Tri Hải

Aug 19, 2021

CCN Tháp Chàm

CCN Tháp Chàm

Aug 19, 2021

CCN Quảng Sơn

CCN Quảng Sơn

Aug 19, 2021

KKT Vân Phong

KKT Vân Phong

Aug 16, 2021

KCN Vạn Thắng

KCN Vạn Thắng

Aug 16, 2021

KCN Vạn Ninh

KCN Vạn Ninh

Aug 16, 2021

KCN Suối Dầu

KCN Suối Dầu

Aug 16, 2021

KCN Ninh Thủy

KCN Ninh Thủy

Aug 16, 2021

KCN Nam Cam Ranh

KCN Nam Cam Ranh

Aug 16, 2021

KKT Vũng Áng

KKT Vũng Áng

Aug 11, 2021

KCN Phú Vinh

KCN Phú Vinh

Aug 11, 2021

KCN Hạ Vàng

KCN Hạ Vàng

Aug 11, 2021

KCN Gia Lách

KCN Gia Lách

Aug 11, 2021

KCN Đại Kim

KCN Đại Kim

Aug 11, 2021

KCN Tuy Phong

KCN Tuy Phong

Aug 09, 2021

KCN Tân Đức

KCN Tân Đức

Aug 09, 2021

KCN Sông Bình

KCN Sông Bình

Aug 09, 2021

KCN Sơn Mỹ 2

KCN Sơn Mỹ 2

Aug 09, 2021

KCN Sơn Mỹ 1

KCN Sơn Mỹ 1

Aug 09, 2021

KCN Ham Kiem 2

KCN Ham Kiem 2

Aug 09, 2021

KCN Hàm Kiệm 1

KCN Hàm Kiệm 1

Aug 09, 2021

KCN Sông Đốc

KCN Sông Đốc

Aug 04, 2021

KCN Khánh An

KCN Khánh An

Aug 04, 2021

KCN Hòa Trung

KCN Hòa Trung

Aug 04, 2021

KCN Trà Kha

KCN Trà Kha

Aug 03, 2021

KCN Ninh Quới

KCN Ninh Quới

Aug 03, 2021

KCN Láng Trâm

KCN Láng Trâm

Aug 03, 2021

KCN Gành Hào

KCN Gành Hào

Aug 03, 2021

KCN An Nghiệp

KCN An Nghiệp

Aug 02, 2021

KCN Trần Đề

KCN Trần Đề

Aug 02, 2021

KCN Sông Hậu

KCN Sông Hậu

Aug 02, 2021

KCN Mỹ Thanh

KCN Mỹ Thanh

Aug 02, 2021

KCN Đại Ngãi

KCN Đại Ngãi

Aug 02, 2021

KCN Xẻo Rô

KCN Xẻo Rô

Jul 30, 2021

KCN Thuận Yên

KCN Thuận Yên

Jul 30, 2021

KCN Thạnh Lộc

KCN Thạnh Lộc

Jul 30, 2021

KCN Tắc Cậu

KCN Tắc Cậu

Jul 30, 2021

KCN Bình Long

KCN Bình Long

Jul 29, 2021

KKT Định An

KKT Định An

Jul 28, 2021

KCN Ngũ Lạc

KCN Ngũ Lạc

Jul 28, 2021

KCN Cổ Chiên

KCN Cổ Chiên

Jul 28, 2021

KCN Cầu Quan

KCN Cầu Quan

Jul 28, 2021

KCN Xuân Tô

KCN Xuân Tô

Jul 27, 2021

KCN Vàm Cống

KCN Vàm Cống

Jul 27, 2021

KCN Hội An

KCN Hội An

Jul 27, 2021

KCN Bình Hòa

KCN Bình Hòa

Jul 27, 2021

KCN Vĩnh Thạnh

KCN Vĩnh Thạnh

Jul 26, 2021

KCN Hưng Phú 2B

KCN Hưng Phú 2B

Jul 26, 2021

KCN Hưng Phú 2A

KCN Hưng Phú 2A

Jul 26, 2021

KCN Hưng Phú 1

KCN Hưng Phú 1

Jul 26, 2021

KCN Trà Nóc 2

KCN Trà Nóc 2

Jul 26, 2021

KCN Trà Nóc 1

KCN Trà Nóc 1

Jul 26, 2021

KCN Thốt Nốt

KCN Thốt Nốt

Jul 26, 2021

KCN Ô Môn

KCN Ô Môn

Jul 26, 2021

KCN Bắc Ô Môn

KCN Bắc Ô Môn

Jul 26, 2021

KCN Tân Kiều

KCN Tân Kiều

Jul 23, 2021

KCN Sông Hậu

KCN Sông Hậu

Jul 23, 2021

KCN Sa Đéc A1

KCN Sa Đéc A1

Jul 23, 2021

KCN Đông Bình

KCN Đông Bình

Jul 22, 2021

KCN Bình Tân

KCN Bình Tân

Jul 22, 2021

KCN Bình Minh

KCN Bình Minh

Jul 22, 2021

KCN An Định

KCN An Định

Jul 22, 2021

KCN Trảng Bàng

KCN Trảng Bàng

Jul 21, 2021

KCN Chà Là

KCN Chà Là

Jul 21, 2021

KCX Linh Trung 3

KCX Linh Trung 3

Jul 21, 2021

KCN Phú Thuận

KCN Phú Thuận

Jul 21, 2021

KCN Giao Long 2

KCN Giao Long 2

Jul 21, 2021

KCN Giao Long 1

KCN Giao Long 1

Jul 21, 2021

KCN Giao Hòa

KCN Giao Hòa

Jul 21, 2021

KCN An Hiệp

KCN An Hiệp

Jul 21, 2021

KCN Tân Hương

KCN Tân Hương

Jul 20, 2021

KCN Mỹ Tho

KCN Mỹ Tho

Jul 20, 2021

KCN Long Giang

KCN Long Giang

Jul 20, 2021

KCN Yên Bình

KCN Yên Bình

Jul 17, 2021

KCN Sông Công 2

KCN Sông Công 2

Jul 17, 2021

KCN Sông Công

KCN Sông Công

Jul 17, 2021

KCN Tiền Hải

KCN Tiền Hải

Jul 16, 2021

KCN Sông Trà

KCN Sông Trà

Jul 16, 2021

KCN Phúc Khánh

KCN Phúc Khánh

Jul 16, 2021

KCN Gia Lễ

KCN Gia Lễ

Jul 16, 2021

KCN Cầu Nghìn

KCN Cầu Nghìn

Jul 16, 2021

KCN Vĩnh Thịnh

KCN Vĩnh Thịnh

Jul 15, 2021

KCN Sông Lô 2

KCN Sông Lô 2

Jul 15, 2021

KCN Sông Lô 1

KCN Sông Lô 1

Jul 15, 2021

KCN Thăng Long 3

KCN Thăng Long 3

Jul 14, 2021

KCN Sơn Lôi

KCN Sơn Lôi

Jul 14, 2021

KCN Kim Hoa

KCN Kim Hoa

Jul 14, 2021

KCN Tam Dương 1

KCN Tam Dương 1

Jul 14, 2021

KCN Phúc Yên

KCN Phúc Yên

Jul 14, 2021

KCN Khai Quang

KCN Khai Quang

Jul 13, 2021

KCN Chấn Hưng

KCN Chấn Hưng

Jul 13, 2021

KCN Bình Xuyên

KCN Bình Xuyên

Jul 13, 2021

KCN Bá Thiện 2

KCN Bá Thiện 2

Jul 13, 2021

KCN Bá Thiện 1

KCN Bá Thiện 1

Jul 13, 2021

KCN Thăng Long 2

KCN Thăng Long 2

Jul 13, 2021

KCN Phố Nối A

KCN Phố Nối A

Jul 13, 2021

KCN Minh Quang

KCN Minh Quang

Jul 12, 2021

KCN Minh Đức

KCN Minh Đức

Jul 12, 2021

KCN Kim Động

KCN Kim Động

Jul 12, 2021

Thủ tướng chấp thuận xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp sạch ...

Thủ tướng chấp thuận xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp sạch ...

Jul 12, 2021

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch có quy mô là 143,08ha được thực hiện tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã

KCN Phú Nghĩa

KCN Phú Nghĩa

Jul 12, 2021

KCN Nội Bài

KCN Nội Bài

Jul 12, 2021

KCN Dầu Giây

KCN Dầu Giây

Jul 09, 2021

KCN Mỹ Xuân A2

KCN Mỹ Xuân A2

Jul 09, 2021

KCN Mỹ Xuân A

KCN Mỹ Xuân A

Jul 09, 2021

KCN Long Sơn

KCN Long Sơn

Jul 09, 2021

KCN Đông Xuyên

KCN Đông Xuyên

Jul 09, 2021

KCN Đất Đỏ

KCN Đất Đỏ

Jul 09, 2021

KCNC Hòa Lạc

KCNC Hòa Lạc

Jul 07, 2021

KCN Thăng Long

KCN Thăng Long

Jul 07, 2021

KCN Sóc Sơn

KCN Sóc Sơn

Jul 07, 2021

KCN Quang Minh

KCN Quang Minh

Jul 07, 2021

KCN Đài Từ

KCN Đài Từ

Jul 07, 2021

KCN Việt Hàn

KCN Việt Hàn

Jul 07, 2021

KCN Quang Châu

KCN Quang Châu

Jul 07, 2021

KCN Hòa Phú

KCN Hòa Phú

Jul 07, 2021

KCN Vân Trung

KCN Vân Trung

Jul 07, 2021

KCN Hoàng Mai

KCN Hoàng Mai

Jul 07, 2021

KCN Đình Trám

KCN Đình Trám

Jul 06, 2021

KCN WHA Nghệ An

KCN WHA Nghệ An

Jul 06, 2021

VSIP Nghệ An

VSIP Nghệ An

Jul 06, 2021

VSIP Nghệ An

KCN Nghĩa Đàn

KCN Nghĩa Đàn

Jul 06, 2021

KCN Nam Cấm

KCN Nam Cấm

Jul 06, 2021

KCN Đông Hồi

KCN Đông Hồi

Jul 06, 2021

KCN Bắc Vinh

KCN Bắc Vinh

Jul 06, 2021

KCN Gia Bình 2

KCN Gia Bình 2

Jul 05, 2021

KCN Hanaka

KCN Hanaka

Jul 05, 2021

KCN Gia Bình 1

KCN Gia Bình 1

Jul 05, 2021

KCN Yên Phong

KCN Yên Phong

Jul 02, 2021

KCN Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn

Jul 02, 2021

KCN Quế Võ 3

KCN Quế Võ 3

Jul 02, 2021

KCN Quế Võ 2

KCN Quế Võ 2

Jul 02, 2021

KCN Quế Võ 1

KCN Quế Võ 1

Jul 02, 2021

VSIP Hải Dương

VSIP Hải Dương

Jul 01, 2021

VSIP Hải Dương

KCN VSIP Hải Phòng

KCN VSIP Hải Phòng

Jun 29, 2021

VSIP Hải Phòng

KCN Bình Chiểu

KCN Bình Chiểu

Jun 16, 2021

KCX Tân Thuận

KCX Tân Thuận

Jun 16, 2021

KCX Linh Trung 2

KCX Linh Trung 2

Jun 16, 2021

KCX Linh Trung 1

KCX Linh Trung 1

Jun 16, 2021

KCN Tân Bình

KCN Tân Bình

Jun 16, 2021

VSIP Quảng Ngãi

VSIP Quảng Ngãi

May 24, 2021

VSIP Quảng Ngãi

VSIP II - Bắc Ninh

VSIP II - Bắc Ninh

May 24, 2021

VSIP II - Bắc Ninh

VSIP I - Bắc Ninh

VSIP I - Bắc Ninh

May 24, 2021

VSIP I - Bắc Ninh

VSIP III - Bình Dương

VSIP III - Bình Dương

May 24, 2021

VSIP III - Bình Dương

VSIP I - Bình Dương

VSIP I - Bình Dương

May 24, 2021

VSIP I – Bình Dương