Dịch Vụ

NSO sẽ cung cấp tất cả các hỗ trợ và nguồn lực để thực hiện các nghiên cứu khả thi tốt nhất và thực tế nhất dựa vào nguồn dữ liệu và thông tin cập nhật. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể hỗ trợ bạn thiết lập các cuộc họp trực tiếp với các khu công nghiệp, chủ đầu tư, nhà phát triển dự án, cơ quan chính quyền, hiệp hội hoặc công ty mà bạn quan tâm để đưa ra quyết định chính xác.

Tư vấn giao dịch dự án công nghiệp

Tư vấn giao dịch dự án công nghiệp

NSO sẽ làm việc với bạn để cung cấp tất cả các hỗ trợ và nguồn lực cần thiết mà bạn cần để thực hiện tốt nhất và thực tế nhất ...

Tư vấn cho thuê (Đất công nghiệp, RBF & RBW)

Tư vấn cho thuê (Đất công nghiệp, RBF & RBW)

Lựa chọn quy mô văn phòng khác nhau và trang thiết bị họp đầy đủ để bổ sung cho hoạt động kinh doanh của bạn ...

Tư vấn lựa chọn địa điểm dự án thương mại

Tư vấn lựa chọn địa điểm dự án thương mại

Lựa chọn căn hộ tiện nghi, đầy đủ tiện nghi, thuận tiện đi lại, làm việc và sinh sống...

Tư vấn pháp lý

Tư vấn pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Dịch Vụ