Tư vấn giao dịch dự án công nghiệp

Tư vấn giao dịch dự án công nghiệp

Chúng tôi sẽ định vị tài sản của bạn và tìm kiếm người mua phù hợp. Nhóm của chúng tôi có khả năng tiếp thị tài sản của bạn trong mạng lưới rộng lớn khách hàng khi muốn bán. Hoặc chúng tôi luôn có các kênh bán hàng độc đáo để tiếp cận đến những người mua. 

Các giao dịch thành công của chúng tôi như:

1. Bán đất

 • Cơ cấu giao dịch: Chuyển nhượng đất
 • Vị trí: VSIP Bắc Ninh
 • Quy mô: 25.000 m2
 • Khách hàng: Hàn Quốc
 • Ngành nghề: Ổ cứng SSD và ổ cứng ngoài eHDD 

2. Bán đất: 

 • Cơ cấu giao dịch: Chuyển nhượng đất
 • Vị trí: VSIP Bắc Ninh
 • Quy mô: 8.863 m2
 • Khách hàng: Hàn Quốc
 • Ngành nghề: Chất bán dẫn

     3. Bán đất:

 • Cơ cấu giao dịch: Chuyển nhượng đất
 • Vị trí: VSIP Bắc Ninh
 • Quy mô: 10.000 m2
 • Khách hàng: Hàn Quốc
 • Ngành nghề: Chất bán dẫn

     4. Bán nhà xưởng

 • Cơ cấu giao dịch: Chuyển nhượng tài sản
 • Vị trí: KCN Đồng An 1
 • Quy mô: Đất: 12.233,7 m2; Nhà xưởng: 5.488 m2
  Đất: 8.834,4 m2; Nhà xưởng: 5.508,3 m2
 • Ngành nghề: Kho bãi

    5. Bán nhà xưởng

 • Cơ cấu giao dịch: Chuyển nhượng tài sản
 • Vị trí: KCN Đồng An 1
 • Quy mô: Đất: 31,745 m2, GFA: 24,895 m2
 • Ngành nghề: Kho bãi

    6. Bán nhà xưởng

 • Cơ cấu giao dịch: Chuyển nhượng cổ phần
 • Vị trí: KCN Tân Đông Hiệp B
 • Quy mô: 53.185 m2
 • Ngành nghề: Kho bãi

    7. Bán nhà xưởng

 • Cơ cấu giao dịch: Chuyển nhượng cổ phần
 • Vị trí: KCN Nhơn Trạch 2
 • Quy mô: 85.000 m2
 • Ngành nghề: RBF & RBW

     8. Bán nhà xưởng

 • Cơ cấu giao dịch: Chuyển nhượng cổ phần
 • Vị trí: KCN Nhơn Trạch 1
 • Quy mô: 68.521 m2
 • Ngành nghề: RBF & RBW

     9. Bán nhà xưởng

 • Cơ cấu giao dịch: Chuyển nhượng cổ phần
 • Vị trí: KCN Dầu Giây
 • Quy mô: 130.000 m2
 • Ngành nghề: RBF

    10. Bán nhà xưởng

 • Cơ cấu giao dịch: Chuyển nhượng cổ phần
 • Vị trí: KCN VSIP Nghệ An
 • Quy mô: 102.825,4 m2
 • Ngành nghề: RBF & RBF