Giới Thiệu

NSO có thế mạnh trong việc phát hiệu quả những khu công nghiệp, khu dân cư lớn nhất và thành công nhất tại Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi có kinh nghiệm đàm phán, thương lượng với các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nhiều ngành công nghiệp, cũng như lĩnh vực thương mại. NSO đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thành công các dự án FDI và củng cố vị thế sản xuất, phân phối cho các tổ chức này ở cả trong và ngoài nước.

NSO được thành lập để tạo ra một nền tảng mạnh mẽ và hiệu quả cho doanh nghiệp, thực sự tiên phong trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới hiện nay. Chúng tôi không chỉ cung cấp đầy đủ dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh và sản xuất, chúng tôi còn hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động điều hành.  Ví dụ: chúng tôi có mạng lưới kết nối rộng khắp giúp cắt giảm các quy trình quan liêu, đẩy nhanh việc phê duyệt giấy phép, cách thức truyền thông, giao dịch hành chính. Kết quả là khách hàng của chúng tôi có thể tự tin tập trung cả vào khía cạnh sản xuất và kinh doanh, cũng như các khía cạnh quản lý - trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại và lập kế hoạch cho sự phát triển của tương lai.

Tầm Nhìn

Trở thành Nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ và giải pháp kinh doanh - đầu tư Một cửa nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam tăng hiệu quả hoạt động, tối đa hóa lợi nhuận, và xây dựng nền tảng cho sự phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh thông qua việc áp dụng các công nghệ mới và nâng cao khả năng và tài năng của nguồn nhân lực.

Nhiệm vụ

Trở thành đối tác tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp để giảm chi phí, duy trì hoạt động ổn định, mở rộng thị trường và cải thiện hiệu quả liên tục thông qua công nghệ và kỹ thuật sản xuất mới, và qua việc cung cấp một mạng lưới các mối liên kết, quan hệ công việctốt để giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục, quy trình và yêu cầu mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động.

Tải Profile

Đội Ngũ Tư Vấn

Phan Đình Cương

Phan Đình Cương

Giám đốc phát triển kinh doanh

+94 913855528

20+ năm kinh nghiệm

Đỗ Thu Hiền

Đỗ Thu Hiền

Quản lý tư vấn đầu tư

+84 908069399

10 năm kinh nghiệm

Huỳnh Ngọc Khánh

Huỳnh Ngọc Khánh

Chuyên viên tư vấn

(+84) 359 502 804

3 năm kinh nghiệm

Nguyễn Việt Khoa

Nguyễn Việt Khoa

Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư

+84 933733375

15+ năm kinh nghiệm

An Nguyễn

An Nguyễn

Chuyên viên tư vấn

+84 943 287 889

8 năm kinh nghiệm