Tư vấn pháp lý

Tư vấn pháp lý

Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, giấy phép và phê duyệt cho các loại hoạt động hoặc yêu cầu pháp lý nào cho doanh nghiệp của bạn.

  • Thủ tục thành lập và cấp phép kinh doanh mới (IRC, ERC, EIA, v.v.)
  • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép đặc biệt
  • Tư vấn về ưu đãi và thủ tục đầu tư
  • Tư vấn về ưu đãi và tuân thủ thuế