DANH SÁCH NHÀ XƯỞNG DƯỚI 2000 M2 TẠI ĐỒNG NAI

Aug 06, 2022

1.  XƯỞNG KCN NHƠN TRẠCH 3

- Vị trí: KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch

- Diện tích: 288 - 648 m2

- Giá thuê: từ 4.7 - 5.3 USD/m2

2. XƯỞNG KCN BÀU XÉO

- Vị trí: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom

- Diện tích: 2100 m2

- Giá thuê: 3.3 USD/m2

3. XƯỞNG KCN NHƠN TRẠCH 5

- Vị trí: KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch

- Diện tích: 560 m2

- Giá thuê: 5 USD/m2

4. XƯỞNG KCN LONG THÀNH

- Vị trí: KCN Long Thành, Long Thành

- Diện tích: từ 2200 m2

- Giá thuê: 5.2 USD/m2

(Phí di tu hạ tầng 1 USD/m2/năm)

5. XƯỞNG LỘC AN - BÌNH SƠN

- Vị trí: KCN Lộc An - Bình Sơn

- Diện tích: từ 2000 m2

- Giá thuê: 5.2 USD/m2

(Phí di tu hạ tầng 1 USD/m2/năm)

6. XƯỞNG KCN LONG KHÁNH

- Vị trí: KCN Long Khánh, Long Khánh

- Diện tích: 2.365 m2

- Giá thuê: 3.2 USD/m2

7. XƯỞNG KCN DẦU GIÂY

- Vị trí: KCN Dầu Giây, Thống Nhất

- Diện tích: 1.400 m2

- Giá thuê: 4.5 USD/m2

Liên hệ: 0359502804 (Khánh) or contact@nso.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết

STT

KCN

GIÁ

1

XƯỞNG KCN NHƠN TRẠCH 3

từ 4,7 - 5,3 USD/m2

2

XƯỞNG KCN BÀU XÉO

3,3 USD/m2

3

XƯỞNG KCN NHƠN TRẠCH 5

5 USD/m2

4

XƯỞNG KCN LONGTHÀNH

5,2 USD/m2 (Phí di tu hạ tầng 1 USD/m2/năm)

5

XƯỞNG LỘC AN - BÌNH SƠN

5.2 USD/m2 (Phí di tu hạ tầng 1 USD/m2/năm)

6

XƯỞNG KCN LONG KHÁNH

3,2 USD/m2

7

XƯỞNG KCN DẦU GIÂY

4,5 USD/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags