DANH SÁCH 22 KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI HUẾ - CẬP NHẬT MỚI NHẤT 

Mar 17, 2023

DANH SÁCH 22 KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI HUẾ - CẬP NHẬT MỚI NHẤT 

1.KHU CÔNG  NGHIỆP PHÚ BÀI
Diện tích : 818 ha
Địa chỉ: X.Thủy Phù, H.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

2.KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI MỞ RỘNG
Diện tích :515 ha
Địa chỉ: X.Thủy Phù, H.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 10/3/2021 và được UBND tỉnh quyết định thành lập KCN tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 với quy mô hơn 460 ha thuộc KCN Phú Bài 4(thị xã Hương Thuỷ) do Công ty CP KCN Gilimex làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng.

3.KHU CÔNG NGHIỆP TỨ HẠ
Diện tích : 250 ha
Địa chỉ: TT.Tứ Hạ, H.Hương Trà, Thừa Thiên Huế

4.KHU CÔNG NGHIỆP  PHONG THU
Diện tích : 100 ha
Địa chỉ: H.Phong Điền, Thừa Thiên Huế

5.CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN HƯƠNG SƠ
Diện tích : 100 ha
Địa điểm : Thành Phố Huế

6.CỤM CÔNG NGHIỆP  – TTCN BÌNH ĐIỀN
Diện tích : 30 ha
Địa điểm : Huyện Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế

7.CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN THỦY PHƯƠNG
Diện tích : 100 ha
Địa điểm : Huyện Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

8.CỤM CÔNG NGHIỆP   - TTCN THỦY VÂN
Diện tích : 41 ha
Địa điểm : Huyện Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

9.CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN THỦY CHÂU
Diện tích : 50 ha
Địa điểm : Huyện Hưng Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

10. CỤM CÔNG NGHIỆP- TTCN PHÚ ĐA
Diện tích : 50 ha
Địa điểm : Huyện Phú Vang  - Tỉnh Thừa Thiên Huế

11. CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN THUẬN AN
Diện tích :20 ha
Địa điểm :  Huyện phú Vang – Tỉnh Thừa Thiên Huế

12. CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN PHÚ MỸ
Diện tích : 30 ha
Địa điểm : Huyện Phú Vang – Tỉnh Thừa Thiên Huế

13. CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN HÒA BÌNH CHƯƠNG
Diện tích : 150 ha
Địa điểm : Huyện Phong Điền – Tỉnh Thừa Thiên Huế

14.  CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN ĐIỀN LỘC
Diện tích : 50 ha
Địa điểm : Huyện Phong Điền – Tỉnh Thừa Thiện Huế

15.CỤM CÔNG NGHIỆP– TTCN LA SƠN
Diện tích : 30 ha
Địa điểm : Huyện Phú Lộc – Tỉnh Thừa Thiên Huế

16.CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN VĨNH HƯNG
Diện tích :20 ha
Địa điểm : Huyện Phú Lộc – Tỉnh Thừa Thiên Huế

17.CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN QUẢNG PHÚ
Diện tích :25 ha
Địa điểm :Huyện Quảng Điền – Tỉnh Thừa Thiên Huế

18.CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN QUẢNG LỢI
Diện tích :20 ha
Địa điểm : Huyện Quảng Điền – Tỉnh Thừa Thiên Huế

19.CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN BẮC AN GIA
Diện tích : 25 ha
Địa điểm : Huyện Quảng Điền – Tỉnh Thừa Thiên Huế

20.CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN HƯƠNG HÒA
Diện tích : 20 ha
Địa điểm : Huyện Nam Đông – Tỉnh Thừa Thiên Huế

21.CỤM CÔNG NGHIỆP- TTCN A CO
Diện tích : 30 ha
Địa điểm : Huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế

22.CỤM CÔNG NGHIỆP – TTCN HƯƠNG PHONG
Diện tích : 50 ha
Địa điểm : Huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguồn: NSO tổng hợp