Factory for sale in VSIP 2A

Tan Uyen, Binh Duong

Type:   Factory

20,000 m2
$5,500,000/m2

Hien Do

+84 908069399

Factory for sale in VSIP 2A Factory for sale in VSIP 2A Factory for sale in VSIP 2A Factory for sale in VSIP 2A

Factory for sale in VSIP 2A

Tan Uyen, Binh Duong

Type: Factory

20,000 m2
$5,500,000/m2

Summary

Nhà xưởng bán tại KCN VSIP 2A, diện tích đất 2ha, diện tích nhà xưởng ~ 10000 m2, giá bán 127 Tỷ (~5.5 triệu USD) chưa bao gồm VAT

Mô tả bất động sản:

Diện tích đất: 20000 m2

Thời hạn: 19/03/2058

Diện tích nhà xưởng & kho ~ 10500 m2

Giá bán: 127 tỷ~ 5.5 triệu USD

Hồ sơ pháp lý:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
  • Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư
  • Hợp đồng thuê đất với khu công nghiệp
  • Các hồ sơ liên quan đến xây dựng, giấy phép, PCCC và hoàn công
Agent

Hien Do

Property Investment & Advisory Manager

+84 908069399

10 years experience

Connections

Related Properties

IntroductionOur MissionOur Vision
For SaleFor Lease
NorthCentralSouth
Investment consultingOffice for leaseApartment for leaseLegal & Permiting ServicesTechnology
NSO NewsMarket News
Meet our teamsJoin us