Factory for sale in VSIP 2A

Tan Uyen, Binh Duong

Type:   Factory & Warehouse For Lease

20,000 m2
$5,500,000/m2

Factory for sale in VSIP 2A

Tan Uyen, Binh Duong

20,000 m2
$5,500,000/m2
Factory for sale in VSIP 2A Factory for sale in VSIP 2A Factory for sale in VSIP 2A Factory for sale in VSIP 2A

Summary

Nhà xưởng bán tại KCN VSIP 2A, diện tích đất 2ha, diện tích nhà xưởng ~ 10000 m2, giá bán 127 Tỷ (~5.5 triệu USD) chưa bao gồm VAT

Mô tả bất động sản:

Diện tích đất: 20000 m2

Thời hạn: 19/03/2058

Diện tích nhà xưởng & kho ~ 10500 m2

Giá bán: 127 tỷ~ 5.5 triệu USD

Hồ sơ pháp lý:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
  • Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư
  • Hợp đồng thuê đất với khu công nghiệp
  • Các hồ sơ liên quan đến xây dựng, giấy phép, PCCC và hoàn công

Agent

Helen

Property Investment & Advisory Manager

+84 908069399

10 years experience

Related Properties