Tap

Là đối tác toàn diện cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, NSO nhận rõ nhu cầu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng đối với việc tạo ra lợi thế cạnh tranh, phát triển bền vững và tạo tiền đề cho sự mở rộng và phát triển của doanh nghiệp.

Do đó NSO đã nỗ lực tạo ra một Nền tảng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể tiếp cận và khai thác các chuyên gia đào tạo cũng như tìm kiếm và tuyển dụng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật để nâng cao nguồn nhân lực cho mọi hoạt động của doanh nghiệp từ môi trường sản xuất cho đến giải quyết các tình huống doanh nghiệp phải quyết định các vấn đề liên quan đến thương mại cũng như trang bị cho cán bộ, chuyên gia chủ chốt của nhà máy các kiến thức và công cụ quản lý sản xuất mới nhất.

HR consultancy, training and recruitment

Tại Việt Nam, NSO phối hợp chặc chẽ với các Trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo nghề…để cung cấp cho doanh nghiệp đội ngũ nhân sự có tay nghề cũng như các khóa đào tạo cần thiết. Chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực cho sự nâng cấp về công nghệ và các thực hành sản xuất tốt hơn. Chúng tôi cũng giúp các doanh nghiệp đào tạo và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc, đào tạo các kỹ năng tiếp xúc trực tiếp khách hàng, kỹ năng giao tế, quy trình quản lý tốt nhất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và hướng đến dịch vụ hoàn hảo đối với khách hàng để doanh nghiệp có thể vượt trội đối thủ về nhiều mặt.

Bài viết liên quan