Tap

Tại Việt Nam, NSO phối hợp chặc chẽ với các Trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo nghề…để cung cấp cho doanh nghiệp đội ngũ nhân sự có tay nghề cũng như các khóa đào tạo cần thiết. 

NSO tạo sự khác biệt khi cùng các nhà cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu bao gồm các công ty giải pháp công nghệ từ bên ngoài Việt Nam nhưng kinh nghiệm và giải pháp của họ rất cần thiết và hữu ích để cung cấp các dịch vụ này cho các công ty tại Việt Nam.