Tin tức

Tin tức

NSO tham gia hội nghị thành phố thông minh tại Bình Dương

NSO tham gia hội nghị thành phố thông minh tại Bình Dương

Công ty Dịch vụ và đầu tư một cửa Quốc Gia (NSO) đã tham gia và giới thiệu về “Hệ thống thông tin các nhà sản xuất sản phẩm, linh kiện, phụ kiện tại Việt Nam (e-Platform)” do NSO xây dựng cũng như các giải pháp tiên tiến trong việc hỗ trợ doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam.

Xem tiếp