Fast

Site and Property Selection

Trong bất kỳ quyết định nào liên quan đến đầu tư hoặc mở rộng cần có cơ sở vật chất mới, một trong những quyết định cực kỳ quan trọng là sự chọn lựa địa điểm. NSO có nhiều kinh nghiệm liên quan và đã hỗ trợ thành công nhiều doanh nghiệp MNCs và SMEs trong lĩnh vực này. Với kinh nghiệm sâu rộng và sự hiểu biết về địa lý, địa chính trị, hạ tầng cơ sở, định hướng phát triển khu vực để có thể giúp khách hàng có được quyết định tốt nhất, chúng tôi có thể giúp khách hàng:

  • Chọn lựa lô đất trống ( có hoặc chưa có hạ tầng ) để phát triển dự án.
  • Chọn cơ sở sản xuất kinh doanh có sẳn để chỉnh trang và điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng nếu đây là sự ưu tiên của khách hàng để có thể nhanh chóng đi vào hoạt động.
  • Chọn lựa văn phòng thích hợp cho hoạt động. Trong trường hợp khách hàng cần văn phòng tạm để nhanh chóng sử dụng, chúng tôi có sẳn các văn phòng dịch vụ với nhiều kích thước và quy mô khác nhau với sẳn có phòng họp và đội ngũ nhân viên nói tiếng Anh chuyên nghiệp hỗ trợ cho khách hàng.
  • Thành lập văn phòng ảo cho khách hàng (giúp khách hàng có Văn phòng tại Việt Nam và được đăng ký đầy đủ theo quy định nhưng không cần phải duy trì nhân sự hoặc chi phí cao mà NSO sẽ theo dõi hoạt động đầy đủ cho khách hàng). Văn phòng ảo này có thể giúp khách hàng mở rộng sự có mặt tại thị trường Việt Nam và làm cơ sở mở rộng vào thị trường các nước Đông Dương.
  • Cơ hội trưng bày sản phẩm mẫu, tài liệu giới thiệu tại Phòng trưng bày cố định các sản phẩm và thông tin của các doanh nghiệp thành viên của NSO.

Bài viết liên quan