Fast

Logistics services (Transport of materials and finished goods)

Thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ logictics uy tín nhất, các Cảng nội địa ICDs và Cảng hàng hóa và đặc biệt là quan hệ làm việc rất tốt của đội ngũ nhân viên kinh nghiệm của chúng tôi đối với các cơ quan Hải quan, Thuế… Chúng tôi tối ưu hóa việc sử dụng các phương tiện vận chuyển với hoạt động khai thông hàng hóa nhằm cung cấp các giải pháp logistics tốt nhất cho quy trình lưu thông nguyên liệu sản xuất và hàng hóa của doanh nghiệp để giảm chi phí trong logistics và đáp ứng thời gian đề ra cho mỗi đơn hàng.

Bài viết liên quan