Fast

Đối với mọi nhu cầu đi lại và lưu trú cho chính doanh nghiệp, khách hàng, khách mời…chúng tôi có thể giúp tiết kiệm thời gian, chi phí khi đăng ký bookings qua hệ thống của các đối tác vận chuyển và lưu trú úy tín của chúng tôi.

Thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ logictics uy tín nhất, các Cảng nội địa ICDs và Cảng hàng hóa và đặc biệt là quan hệ làm việc rất tốt của đội ngũ nhân viên kinh nghiệm của chúng tôi đối với các cơ quan Hải quan, Thuế…

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên pháp lý sẳn sàng hỗ trợ khách hàng các thủ tục pháp lý, xin các giấy phép cần thiết cho hoạt động thành lập, mở rộng, tăng thêm sản phẩm hoặc lĩnh vực hoạt động. 

Trong bất kỳ quyết định nào liên quan đến đầu tư hoặc mở rộng cần có cơ sở vật chất mới, một trong những quyết định cực kỳ quan trọng là sự chọn lựa địa điểm. NSO có nhiều kinh nghiệm liên quan và đã hỗ trợ thành công nhiều doanh nghiệp MNCs và SMEs trong lĩnh vực này.

NSO sẽ phối hợp và hỗ trợ khách hàng để cung cấp sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để họ có thể triển khai việc nghiên cứu khả thi dự án thực tế và cụ thể nhất qua việc được cung cấp các thông tin, dữ liệu chính xác và tốt nhất.