Giới thiệu

Nhằm phục vụ các khách hàng thành viên của chúng tôi thuận lợi nhất, NSO xây dựng các Trung tâm dịch vụ một cửa với các cơ sở tiện ích như văn phòng dịch vụ, trung tâm hỗ trợ kinh doanh, căn hộ dịch vụ và khách sạn, các điểm ăn uống, siêu thị mini…

NSO Amenities

NSO Amenities

Bài viết liên quan